top of page
E99BDB5C-E28C-424C-B705-D8A7BB9985EA.jpg

HUR vi JOBBAR

En av många saker som vi värderar otroligt högt är att våra kunder ska känna sig hundra procent säkra med att komma med sin hund till oss. Vi vill kunna erbjuda en trygg plats för både två- och fyrbenta, där inga frågor är för dumma för att ställas och inga beteenden är för pinsamma för att vara ärlig med. Samtidigt önskar vi kunna sprida kunskap om både hundens psykologi och fysik, och gör vårt bästa för att vara pedagogisk under varje möte med en ägare. Kunskap innebär förståelse, och förståelse innebär trygghet!

Ibland kan det bli rätt mycket information att ta in under ett besök, eller så är man en ny kund och vill veta mer om hur vi tänker kring vårt arbete. Oavsett om nedanstående information är en påminnelse eller helt nytt, så hoppas vi att det kan ge en förståelse för vilka vi är och hur vi kommer att bemöta din hund!

VAD ÄR positiv förstärkning?

Positiv förstärkning är en psykologisk metod för att uppmuntra ett önskat beteende genom att låta det följas av en omedelbar positiv konsekvens - när det gäller hundträning så handlar det oftast om belöning i form av till exempel godis eller leksak. När positiv förstärkning används över tid leder det till en långsiktig beteendeförändring genom att vi ökar viljan att prestera och hundens generella motivation. 

Till skillnad från bestraffningsåtgärder fokuserar positiv förstärkning på att belöna och förstärka det positiva beteendet, vilket skapar en gynnsam miljö för både lärande och utveckling. Dessutom förbättrar det kommunikationen, bygger förtroende och skapar en mer stöttande och samarbetsvillig atmosfär.

Användning av våld och översittarmetoder i hundträning kan ha allvarliga negativa konsekvenser. Dessa metoder kan leda till rädsla, ångest och inte minst fysisk skada hos hunden. Individen kan utveckla ett aggressivt beteende som en reaktion på att den känner sig hotad eller överväldigad, och det kommer sannolikt ha en negativ påverkan på förtroendet mellan ägare och hund. 

Det hunden får uppleva direkt efter ett beteende kommer att påverka hundens motivation och vilja till att göra samma sak igen. Om hunden alltid får en godisbit när den sätter sig ner på kommando, så kommer den snabbt att förstå att det lönar sig att upprepa beteendet. Men om den istället får en smäll på nosen, kommer den lika snabbt (om inte till och med snabbare) förstå att sitta ner på kommando innebär smärta. Det är inte så svårt att föreställa sig hur hunden som mer ofta än sällan får uppleva det sistnämnda exemplet kommer tappa sin motivation och inte känna sig peppad på att lära sig nya saker eller samarbeta i träningen.

Utöver träningsresultat och vår relation till djuret så riskerar man också att skada hundens mentala och emetionella hälsa, genom att konstant utsätta den för rädsla, oförståelse och stress. 

De metoder som vi använder oss av innebär att vi värdesätter hundens egna åsikter och bekvämlighet väldigt högt. Vi vill kunna bygga våra relationer med både egna och kunders hundar på en grund som till fullo består av en ömsesidig respekt. I allt för många år har människan tränat och hanterat hundar med hårdhandskarna på. Vi har länge trott att det är den vägen man behöver gå - att hunden har nära till sin vilda och dominanta sida och att den tidigt behöver "sättas på plats"... Men forskningen har idag kunnat bevisa att det inte alls stämmer. Hunden är visserligen ett rovdjur med naturliga beteenden som en ägare behöver vara medveten om, och som hunden behöver få utlopp för, men det är absolut inte jämställt med att hunden är en varelse utan några känslor. Hårdhandskarna som borde ha lagts på hyllan för länge sedan är att utsätta hunden för rädslor och bestraffningar den inte förstår innerbörden av. Vi pratar redan två helt olika språk - det är upp till oss att inte göra det än mer otydligt för hunden, utan använda oss av metoder som gör det lätt för hunden att lyckas och förstå vad det är vi försöker säga. 

Det finns än idag branschkollegor till oss som påstår att positiv träning visar på svaghet och brist på ledarskap, att man ger hunden övertaget och att man aldrig kommer lyckas - men våra egna erfarenheter, och mängder av forskning, har bevisat att vem som helst kan åstadkomma nästan vad som helst utan att behöva använda sig av våld, rädslor och bestraffning.

För de flesta av oss krävs det ingen forskning för att bekräfta det våra instinkter säger oss; Det är mer humant att belöna än att bestraffa. Många av de som använder sig av den gamla läran hävdar att straffet de delar ut i form av en elektrisk stöt eller en snabb spark mot hundens revben inte gör ont eller orsakar någon större skada, men majoriteten av hundägare hade säkert valt att inte orsaka sin hund någon rädsla eller obehag alls - om de bara visste ett annat sätt. Tyvärr har de här metoderna varit så oerhört populära under en väldigt lång tid, och Rom byggdes ju inte på en dag - eller något sådant...

Hos oss behöver du inte skämmas för att fråga, så länge du vill lära dig. Vårt mål är att alla våra kunder genuint ska förstå varför alla former av bestraffning är totalt onödiga. Linn lägger oerhört mycket tid och energi på att använda sig av, samt lära ut, dessa metoder under sina kurser - och det är med samma metoder din hund kommer bli bemött oavsett vilken tjänst du har bokat.

Vi svarar mer än gärna på alla dina frågor kring hundens beteenden och hur du som ägare bör tänka för att bemöta hunden på allra bästa sätt. Bara hör av dig! 

bottom of page